Bevezető

Ez az esettanulmány a vállalkozói elméletet kívánja ismertetni, amely különböző modelleket és keretrendszereket foglal magában, amelyek a vállalkozók viselkedését, motivációit és sikertényezőit magyarázzák. A vállalkozók ebben az esetben a lehetőségek felismerésével, a kockázatvállalással és az innovációval kapcsolatos elméletekből merítettek ihletet. Az ő eseteik is rámutatnak arra, hogy a vállalkozók számára mennyire fontos a meglévő erőforrások kihasználása, a partnerségek kialakítása és a bizonytalansághoz való alkalmazkodás.