A Johari-Ablak értelmezése

Nyílt terület: tulajdonságaink, viselkedési normáink, amelyekkel mi magunk is tisztában vagyunk és amelyek mások számára is észrevehetőek. (pl. név, kor, családi állapot).

Rejtett terület: jellemvonásaink, modorunk sajátosságai, gondolataink, érzéseink, tények, amelyeket mások elől szándékosan elrejtünk vagy eltitkolunk.

Vak terület: olyan mások számára észlelhető ismertetőjegyek, habitusunk, amelyeknek mi magunk nem vagyunk tudatában (pl. gesztusok, szóhasználat, reagálási módok).

Ismeretlen terület: sajátosságaink, hozzáállásunk módjai, amelyeknek mi nem vagyunk tudatában, és amelyek mások előtt sem ismertek. Nem lehet tudatosan szabályozni vagy megváltoztatni. (pl. a szüleinktől tanult viselkedési minták és formák, imprintingek, amelyeket esetleg hipnózissal tudnak korrigálni szakemberek, amennyiben az feltétlen szükséges.)