A Johari-Ablak

Az önismeret során elég átfogóan használható és vizuálisan is jól szemléltethető, egyszerű modell a Johari-Ablak, melynek kidolgozói Joseph Luft és Harrington Ingham pszichológusok voltak.

A modellben a meghatározott területek közötti elválasztó vonalak egymással szorosan összefüggenek. Erősségét és a meghatározó szerep jellegét is befolyásolhatja:

  • az adott jellem,
  • a kialakult helyzet,
  • az általános és a helyi kultúra adottságai,
  • az „én” és a „mások” közötti kapcsolat jellege.

Mindemellett a szaggatott vonalak azt is jelentik, hogyan alakul az önismeretszerzés folyamata. Nagyon jól kivehető ebből a modellből is, hogy az ablakon belüli határok megtapasztalása után a nyílt terület növekedésével párhuzamosan csökkenhet a rejtett és vak területek nagysága.