Ismétlő áttekintés

A mindennapi szóhasználatban gyakran keveredik a számla és a nyugta fogalma, így tisztázzuk most ezt: míg a számla az ügylet teljesítésére, tehát a termék átvételére vagy a szolgáltatás nyújtására vonatkozik, addig a nyugta pedig az ellenérték átvételét igazolja.

Ennek megfelelően a nyugta minimális tartalmát a mindenkori jogszabályok határozzák meg számunkra. Jelenleg ezek a következőek Magyarországon: 

  • a nyugta sorszámát
  • a nyugta kibocsátójának nevét, címét, adószámát,
  • a nyugta kibocsátásának keltét és
  • a kifizetett összeget.

Ezzel szemben a számla tartalmazza a vevő és szállító azonosítására szolgáló adatokat (pl. név, cím, adószám), a teljesítésre vonatkozó adatokat (áru vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, értéke), illetve a kifizetéssel kapcsolatos adatokat (fizetési mód, esedékesség, bankszámla).

Számlát abban az esetben kell kiállítanunk, amikor adóalanyként adóköteles tevékenységet folytatunk és a gazdasági esemény a számlakibocsátási kötelezettség alá tartozik.