Zárásul, tisztázzuk: Ki az adóalany?

Az adóalany az ÁFA kapcsán használt adózási szakkifejezés, de nem mindenki adóalany, aki valamilyen adót fizet:

adóalany az a személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat.

Gazdasági tevékenységnek minősül, ha valamely tevékenységet üzletszerűen, illetve tartósan vagy rendszeres jelleggel folytatjuk, amennyiben mindez ellenérték megszerzésére irányul részünkről (vagy azt eredményezi), és végzése független formában történik.

Adóalany tehát például a gazdasági társaság, az egyéni vállalkozó, de nem adóalany a civil szervezet és a munkaviszonyból származó jövedelemért dolgozó egyén, így az abból fakadó adófizetési kötelezettség a magánszemélyt sem teszi “adóalannyá”.