Kockázatkezelés fogalma

A kockázatkezelés nem más, mint a korábban a stratégiai tervezés során folyamatosan és apránként megalkotott üzleti tervünkben rejlő kockázati faktorok feltárása, vagyis lényegében ezeknek a kockázatoknak a kezelésére tett javaslatok, vagy az üzleti tervünk esetleges hiányosságaink a meghatározása és azok orvoslásának a lehetőségei. Mindez annak érdekében történik, hogy a kész üzleti tervünk minél szerte ágazóbb és pontosabb információkon alapuljon és abban racionális döntések szerepeljenek. Tehát a kockázatelemzés nem csupán a vállalkozás kockázati forrásainak és tényezőinek a felsorolása, hanem az ezek kiküszöböléséhez szükséges ellenintézkedések meghatározását is magában foglalja. 

A kockázatelemzésnek tartalmaznia kell:

  • a kockázati források felsorolását
  • a vállalkozás kockázati stratégiáját
  • lehetséges kockázatkezelési eszközöket 
  • az esetlegesen bekövetkező károk kezelésére szolgáló cselekvéseket