Maslow motivációs piramisa I.

Abraham Maslow pszichológus az emberi szükségleteket vizsgálata során rávilágított arra, hogy a sokféle szükségletünk nem egyenrangú, hanem különböznek egymástól erősségükben. A piramis aljáról indulva a létfenntartásunkhoz és a túlélésünkhöz kapcsolódó alapszükségletek helyezkednek el, melyek ösztönszerűen primitívek. Ezek a következőek:

  • Fiziológiai szükségleteink: mint a lélegzés (oxigénigény), vízigény, evés, anyagcsere, alvás, szexualitás.
  • Biztonság és védettség iránti szükségletünk: legyen valamilyen menedékünk, ami védelmet nyújt a támadásokkal (ősember esetén a ragadozókkal) szemben.

Amennyiben az első kettő teljesül, akkor a szükségleteinkre irányuló motivációk kezdenek szociális színezetet ölteni.