Start Up-okról részletesen I.

Számos különböző kritériumnak meg kell feleljen a vállalkozásunk, ha StartUp céggé akarjuk nyilváníttatni. Mit is jelent ez?

  • a vállalkozásunkat a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül alapítottuk
  • az éves nettó árbevételünk az előző évi beszámolónk alapján a 100 millió Ft-ot nem haladhatja meg (ha még nincs lezárt üzleti évünk, akkor az alapítás és a kérelem benyújtása közötti időszakot kell figyelembe vennünk
  • a foglalkoztatottaink átlagos állományi létszáma a 20 főt nem haladja meg
  • nem rendelkezhet vállalkozásunk részesedéssel más gazdasági társaságban
  • vállalkozásunknak a törvény szerinti innovációval összefüggő tevékenységet folytatnia
  • főtevékenységünk nem lehet: halászat, mezőgazdasági termékek elsődleges termelése, valamint feldolgozása és forgalmazása; exporttevékenység; szállítás; kereskedelem vagy ingatlanügyletek.