Számla kötelező tartalmi elemei

Függetlenül attól, hogy kézi vagy gépi számlát állítunk ki a vevőinknek az általunk értékesített termékről vagy szolgáltatás nyújtásáról vannak a kiállított számlának kötelező tartalmi elemei, amik megléte elengedhetetlen, hiánya pedig bírság kiszabását vonja maga után.

Melyek ezek a kötelező elemek?

  • a számla kibocsátásának kelte
  • a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja
  • a termék értékesítőjének, a szolgáltatás nyújtójának adatai (neve, címe, adószáma)
  • a termék megvásárlójának, szolgáltatás igénybevevőjének adatai (neve, címe, adószáma)
  • az értékesített termék vagy nyújtott szolgáltatás megnevezése
  • az értékesített termék vagy nyújtott szolgáltatás nettó egységára, az alkalmazott
  • adó mértéke, adó értéke és adóval növel egységár 
  • a vevő által fizetendő nettó összeg, valamint az adóval növelt teljes összeg és
  • az adó összege 

A legjelentősebb, és talán nem is magától értetődő (úgymint az, hogy feltüntetjük a vevő nevét és címét) az adószám feltüntetése a számlán. Ennek az online adatszolgáltatási kötelezettségünk szempontjából van nagy jelentősége. Példának okáért, ha számlázó rendszert használunk az az adószám hiányában nem tudja kiállítani a számlánkat, ezért ezt az adatot mindenképp kérjük be a vevőinktől. A másik ilyen fontos adat a számlán a felszámított általános forgalmi adó szabályos feltüntetése.