Számla vs. nyugta

Főszabály: belföldön, ellenérték fejében teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról számlát kell kiállítani!  

Számla helyett nyugtát, csak és kizárólag a következő esetekben adhatunk: 

  • a vevő / szolgáltatás igénybevevő az ellenértéket legkésőbb a teljesítésig készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, pénzhelyettesítő eszközzel vagy többcélú utalvánnyal maradéktalanul megtéríti
  • a termék értékesítése / szolgáltatás nyújtása nem egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére történik
  • az ellenérték adót is tartalmazó összege nem éri el a 900 000 forintnak megfelelő pénzösszeget
  • a vevő / szolgáltatás igénybevevője számla kibocsátását nem kéri

Mi a bizonylatadás időpontja? 

  • ha az ellenértéket készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel téríti meg számunkra a vevő, akkor a teljesítést követően haladéktalanul. 
  • egyéb esetben 15 napon belül van rá lehetőségünk

Adható számla és nyugta egyidejűleg?

  • Nem, egy ügyletről csak egyféle bizonylatot állíthatunk ki (számla vagy nyugta), ellenkező esetben dupla adatszolgáltatást végeznénk