Székhely vagy telephely

Vállalkozásunk tevékenysége lehet helyhez kötött vagy mobil. Azonban minden vállalkozásnak kell rendelkeznie, egy székhellyel, de nem vagyunk kötelesek telephelyet is nyitni.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján tisztázzuk a különbségeket.

Székhely: a vállalkozásunk székhelye az a hely, ahol az iratok kezelése, őrzése, és a székhellyel összefüggő egyéb, jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítése történik, illetve a legtöbb esetben a cég székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

Telephely: a vállalkozásunk telephelye olyan, a székhelytől eltérő — de a székhellyel azonos településen található — hely, ahol az tartósan üzleti tevékenységet végzünk.