Társ vagy munkavállaló?

Itt fontos azt mérlegelnünk, hogy valóban az együtt tevékenykedés-e a célunk?! 

A felmerülő feladatokat munkavállalók bevonásával is megoszthatjuk, de ott egyes részterületek ellátásán kívül nem számíthatunk különösebb együtt gondolkodásra. Sajnos ez a tipikus! A munkavállaló jó esetben a szerződésében foglaltakat elvégzi, a tőle elvárható legjobb módon. A tapasztalatok szerint azonban egyéb megoldandó kérdéseket is generál, mint például: helyettesítés (betegség vagy a gyermek betegsége esetén), ellenőrzés kérdése (mert ezzel is számolnunk kell, mentálisan). Gondoljuk végig, képesek leszünk-e a saját érdekeinkre való tekintettel utasításokat adni, számon kérni és adott helyzetben felmondani!

Vizsgáljuk meg személyiségünket e tekintetben is, még mielőtt belevágnánk!