Tekintettel lenni

“Tekintettel vagyok a másikra, hogy ő is tekintettel legyen rám” 
– Sille István

A mondat kifinomultsága tükrözi a lényeget, hisz mindannyiunk alapvető emberi értékei közé sorolható az illemtudás, a tisztelet, az etikett és a protokoll ismerete.

Először is tekintsük át, a könnyed és hétköznapi megfogalmazását ezen értékeknek:

  • Az illem a társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság szabályainak összessége.
  • Az etikett a szociális érintkezés ünnepélyes, figyelemteljes formáinak és normáinak szabályozott rendszere.
  • A protokoll a hivatalos kapcsolatok írott/íratlan előírásainak, szokásainak és formaságainak együttese.

Érdemes kihangsúlyoznunk, hogy a fentebbi ismeretek esetében örök érvényű a szabály, mi szerint „inkább tudjunk többet, mint kevesebbet”, hisz ez az a terület, ahol ebből biztosan nem lehet baj.