Újonnan belépő fogalmak

Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ): olyan áruk vagy alapanyagok beszerzési értéke, amelyeket azért vásárolunk meg, hogy azokat változatlan formában tovább értékesítsük

Árrés: az árbevétel és az ELÁBÉ különbözete, melynek funkciója, hogy fedezetet nyújtson a felmerült költségeinkre,  

Haszonkulcs: megmutatja az árbevételünk mértékét az ELÁBÉ-hez képest, azaz az árrés százalékosan megadva (számítása: árrés / nettó árbevétel x 100)