A hozzájárulás nem tagság!

Kötelező a területi kamarához is bejelentenünk a vállalkozásunkat.

A kamarai hozzájárulás éves összege 5000,- Ft, melynek megfizetési határideje minden év március 31. napja. A befizetés elmulasztása következményekkel jár, ezért fokozottan figyeljünk erre. Az év közben induló vállalkozások esetében az alapítást/ nyilvántartás napját követő 5 napon belül kell kezdeményezzék a regisztrációt.

Fontos tisztázni, hogy a hozzájárulás fizetésével nem válunk kamarai taggá! Néhány, a kamarák által rendelkezésünkre bocsátott információs anyag, és rendezvény látogatására szerzünk jogosultságot, de ez területenként eltérő. Az illetékes kamarák honlapján tájékozódhatunk az elérhető tartalmakról.