Motiváció II.

A vágy egy olyan szubjektív élmény lehet, amely előzetes tapasztalataink nyomán  kialakult  fogékonyságunkat  jelenti  bizonyos tárgyak, helyzetek iránt, melyek korábban összekapcsolódtak valamely szükségletünk kielégítésével.

Az incentívek a környezet húzóingerei (ránk ösztönzőleg ható tényezők), amelyek nagy mértékben befolyásolhatják a motivációnkat.

A motívumok két nagy csoportot ölelnek fel:

Elsődleges (primer) motívumok, ezek az alapvető fiziológiai motívumok:

  • a létfenntartásunkhoz biológiai értelemben elengedhetetlenek,
  • az egyensúlyi állapotunk fenntartását célozzák,
  • meglétük független a minket érő szocializációs hatásoktól

Másodlagos (szekunder) motívumok, melyek a szociális vagy pszichogén motívumok:

  • korábban tanultak, a szocializációs folyamatban teszünk rájuk szert,
  • eredendően a primer szükségleteink kielégítéséhez kapcsolódnak,
  • de később önálló motivációs jelleget öltenek.